fbpx
Tuesday, December 1Modern Manufacturing

Pack Print International 2017

บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จำกัด สมาคมการพิมพ์ไทยและสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกันจัดงาน Pack Print International 2017 ขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2017 โดย Pack Print International เป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์แห่งเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายใต้แนวคิด One Stop Pack & Print Pavilion และได้เแถลงข่าวเปิดงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2017 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Intercontinental กรุงเทพ

Pack Print International 2017

งาน Pack Print International นั้นจัดขึ้นโดยอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 งาน Pack Print International ปีนี้มีไฮไลท์สำคัญของงาน คือ Pavilion ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรุจภัณฑ์ เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มในการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับนวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและผู้ผลิตเครื่องจักร รวมถึงมีการนำเสนอนวัตกรรมที่สร้างสรรค์จากประเทศไทยกว่า 25 ผลงาน

คุณเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “เราจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมไปกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และในฐานะผู้จัดงาน เรามุ่งมั่นที่จะจัดแสดงสินค้าเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยสื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การจัดตั้ง Pavilion ครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่งาน Pack Print International จะสามารถนำเสนอภาพรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการผลิตที่นำไปสู่การเป็นผู้นำด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาอาหารให้คงอยู่ได้นานยิ่งขึ้นไปจนถึงศาสตร์ของการพิมพ์แบบดิจิทัล และการเร่งเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบสำหรับกระแสการตกแต่งบรรจุภัณฑ์”

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย