CLEANING EQUIPMENT & SUPPLIES

เครื่องมือทำความสะอาด

Company

STERIL – ZONE
STERIL – ZONE

อุปกรณ์ขจัดเชื้อโรคในอากาศ / เครื่องฟอกอากาศ STERIL – AIRE (สเตอริล-แอร์) หนึ่งในผู้ผลิตระบบยูวีซีชั้นนำของโลก [...]

GERM KILLER BIO DISINFECTANT
GERM KILLER BIO DISINFECTANT

GERM KILLER BIO DISINFECTANT 20 Liter

PARTS CLEANER
PARTS CLEANER

PARTS CLEANER 20 Liter

OIL SPILL CONTROL
OIL SPILL CONTROL

OIL SPILL CONTROL 20 Liter

MAX BLENDS
MAX BLENDS

MAX BLENDS 20 Liter

SURFACE CLEANER / F.O.G DIGESTER
SURFACE CLEANER / F.O.G DIGESTER

SURFACE CLEANER / F.O.G DIGESTER 20 Liter

STERIL – AIRE
STERIL – AIRE

ระบบการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตซีเพื่อการฆ่าเชื้อ สำหรับติดตั้งหน้าคอยล์เย็นของ AHU ในระบบปรับอากาศ [...]

AIRSTERIL
AIRSTERIL

อุปกรณ์ขจัดเชื้อโรคและกลิ่น / เครื่องฟอกอากาศ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ [...]