SMART SUPPLY

Company

Service : TTM Active
Service : TTM Active

Service : TTM Active

Service : DMS
Service : DMS

Service : DMS

SERVICE : IoT
SERVICE : IoT

SERVICE : IoT

Service : Ai
Service : Ai

Service : Ai

SOLAR ROOF TOP
SOLAR ROOF TOP

ออกแบบ ติดตั้ง แผงโซล่าร์เซลล์

ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE & SOLUTION
ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE & SOLUTION

SmartEE  The Energy Management Software โปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดีมานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ [...]

เครื่องจ่ายลมเย็น DTN-190
เครื่องจ่ายลมเย็น DTN-190

เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับการทำความเย็นเฉพาะจุด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งลมบริสุทธิ์ โดยสามารถลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าภายนอกได้ 6 – 10 °C ปริมาณลมไม่ต่ำกว่า 19,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ไม่ต่อท่อลม) [...]

Motor Starter Set
Motor Starter Set

ตัวป้องกันสตาร์ทมอเตอร์ จำกัดกระแสขนาดกะทัดรัดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับโหลดฟีด มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ป้องกันถูกใช้สำหรับการสลับและการปกป้องมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส [...]

Softstarter
Softstarter

ซอฟสตาร์ท (Soft start)  คือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้กับการสตาร์ทของมอเตอร์ เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในช่วงของการสตาร์ทของมอเตอร์  ทำให้มอเตอร์และกลไกขับเคลื่อนต่างๆมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่าย [...]