HAND TOOLS

เครื่องมือช่าง

Company

Z-Pro Series
Z-Pro Series

The Z-Pro series taps are the most suitable for high performance tapping with water soluble cutting fluid. We offer these excellent products in JIS, DIN, and ANSI standards.

KENDO 90703 ชุดเครื่องมือ 161 ชิ้นพร้อมกระเป๋าอลูมิเนียม 460×330×150mm
KENDO 90703 ชุดเครื่องมือ 161 ชิ้นพร้อมกระเป๋าอลูมิเนียม 460×330×150mm

กระเป๋า พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ 161 ชิ้น ลากได้ แต่ละชั้น แยกการจัดเก็บเครื่องมือได้สะดวก เหมาะ กับช่างที่ต้องการเครื่องมือครบครัน [...]

KEYANG DG18BL-100S เครื่องเจียรไร้สาย 18V. แบตเตอรี่ 5.0 Ah 2 ก้อน แท่นชาร์ต 1 อัน
KEYANG DG18BL-100S เครื่องเจียรไร้สาย 18V. แบตเตอรี่ 5.0 Ah 2 ก้อน แท่นชาร์ต 1 อัน

เครื่องเจียร์ หรืออีกชื่อที่ช่างทั่วไปชอบเรียกกัน คือ ลูกหมู เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ อีกชนิดหนึ่งที่สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น งานเจียร์ งานขัด งานตัด ตกแต่งชิ้นงาน ที่เป็นวัสดุทั้ง เหล็ก คอนกรีต ปูน กระเบื้อง และอีกหลาย ๆ อย่าง เพียงแค่เปล [...]

Dongcheng(DCดีจริง) DCJZ13(TYPE E) สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 18V
Dongcheng(DCดีจริง) DCJZ13(TYPE E) สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 18V

สว่านไร้สาย ใช้แบตเตอรี่ 18V จับดอกสว่านเจาะเหล็กไม่เกิน 1/2" ใช้ในงานเจาะไม้ , เหล็ก , คอนกรีต เหมาะ กับการขึ้นที่สูงที่ไม่มีปลั๊กไฟ [...]

KEYANG IW18BL-H เครื่องขันบล๊อกกระแทกไร้สาย 18V. 1000NM
KEYANG IW18BL-H เครื่องขันบล๊อกกระแทกไร้สาย 18V. 1000NM

เครื่องมือที่ใช้ขันน็อตและคลายน็อตใช้งานได้เช่นเดียวกันกับบล็อกลมและบล็อกไฟฟ้า โดยบล็อกไร้สายจะใช้งานผ่านแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-ion) [...]