จานทรายเจียร์ หรือ จานทรายหลังแข็ง

จานทรายเจียร์ หรือ จานทรายหลังแข็ง

Product Description

Brand : Gold

สามารถใช้กับงานขัดได้ทุกประเภท ทุกพื้นผิว

Company Info

OEM ABRASIVE PRODUCTS CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +662-7597884-5

Email : oem.abrasive@gmail.com

<< return to products