เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)

ท่อติดครีบ Finned tube I-fin,L-fin,KL-fin คุณภาพมาตรฐาน

Product Description

Brand : Hi-den

ท่อติดครีบ หรือ Finned Tube ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน จากของไหลที่ร้อนไปยังของไหลที่เย็นกว่าผ่านผนังท่อมาใช้ประโยชน์

 

Company Info

HI-DEN HEATTECH CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 34-446-402-7 ,  +66 99-114-9988

Email : sales@hi-den.co.th

<< return to products