ท่อเคลือบสังกะสี

Product Description

Brand : The P-GAL

ท่อเคลือบสังกะสีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกโครงสร้างในใจคุณ รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน สวยงามมีเอกลักษณ์ เพิ่มคุณค่า และคุณภาพให้กับงานของคุณ

Company Info

PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED

Contact Information :

Tel. : +662 6799-000 ต่อ 1331

Email : info@pacificpipe.co.th

<< return to products