บริการตรวจเช็ค พร้อมดูแลบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า_TITAN

บริการตรวจเช็ค พร้อมดูแลบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า เชิงป้องกัน จากปัญหาอะไหล่ อุปกรณ์หมดสภาพ ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุอันตรายได้ในอนาคต และเพื่อป้องกันการ Break Down ของรอก และเครนไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าต้องหยุดการทำงาน จนสูญเสียค่าใช้ในการหยุดงาน

Product Description

Brand : Titanservice
Model : ศูนย์บริการรอกและเครนไฟฟ้าครบวงจร

• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในการทำงาน
• ลดต้นทุน การเปลี่ยนอะไหล่ในระยะยาว
• ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนาน
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมด่วน ฉุกเฉิน
• ป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ต้องหยุดทำงานยาวนาน

 

บริการตรวจเช็ค พร้อมดูแลบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า

 

 

Company Info

TITAN SERVICE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 3898-9373-76, +66 6 3273-0777

Email : titanservicemarketing@gmail.com

<< return to products