บริการออกหนังสือรับรอง ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า_TITAN

บริการตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบประสิทธิภาพ รับประกันความปลอดภัย ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า ตามประกาศของกฎหมายแรงงาน (ปจ.1)

Product Description

Brand : Titanservice
Model : ศูนย์บริการรอกและเครนไฟฟ้าครบวงจร

• เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการชำรุด เสียหายของรอก และเครนไฟฟ้า
• คุ้มครองบริษัทตามกฏหมาย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
• เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน

 

บริการออกหนังสือรับรอง ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า

 

Company Info

TITAN SERVICE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 3898-9373-76, +66 6 3273-0777

Email : titanservicemarketing@gmail.com

<< return to products