ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)
ระบบบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS) คือ ระบบบริหารจัดการงานขาย, กิจกรรม และกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ Real Time และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน Website ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกิจกรรมในการทำงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา สามารถนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเชิงสถิติได้

Product Description

Brand : D.T.C. Enterprise Co., Ltd.
กระบวนการทำงานระบบ BAMS
– Lead Management การจัดการกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
– Quotation ด้านการออกใบเสนอราคา ช่วยให้การสร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด
– Assigned To ด้านการย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค สร้างโปรเจคงาน
– Tracking สามารถติดตามทุกโอกาสขายแบบ Real Time
– Customer Support ด้านบริการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
– Contact Manager ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า/องค์กร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร
– Report ด้านรายงาน ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ BAMS
– ช่วยบริหารจัดการให้คุณรับมือได้ทุกกลุ่มลูกค้า ทุกกลุ่มเป้าหมาย
– ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ
– ช่วยให้การจัดการด้านการโอนย้ายข้อมูลที่ดูแลรับผิดชอบ, งาน, กิจกรรม, Project ให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายต่อไป
– ส่งต่อทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว
– ช่วยให้สร้างใบเสนอราคาได้ทันที สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
– สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ Update แบบ Real Time
– เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการติดตาม ไม่พลาดทุกการนำเสนอทุกพื้นที่

Company Info

D.T.C. ENTERPRISE CO LTD

Contact Information :

Tel. :  1176

Email :info@dtc.co.th

<< return to products