ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)
ระบบบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS) คือ ระบบบริหารจัดการงานขาย, กิจกรรม และกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ Real Time และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน Website ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกิจกรรมในการทำงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา สามารถนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเชิงสถิติได้

Product Description

Brand : D.T.C. Enterprise Co., Ltd.
กระบวนการทำงานระบบ BAMS
– Lead Management การจัดการกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
– Quotation ด้านการออกใบเสนอราคา ช่วยให้การสร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด
– Assigned To ด้านการย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค สร้างโปรเจคงาน
– Tracking สามารถติดตามทุกโอกาสขายแบบ Real Time
– Customer Support ด้านบริการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
– Contact Manager ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า/องค์กร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร
– Report ด้านรายงาน ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ BAMS
– ช่วยบริหารจัดการให้คุณรับมือได้ทุกกลุ่มลูกค้า ทุกกลุ่มเป้าหมาย
– ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ
– ช่วยให้การจัดการด้านการโอนย้ายข้อมูลที่ดูแลรับผิดชอบ, งาน, กิจกรรม, Project ให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายต่อไป
– ส่งต่อทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว
– ช่วยให้สร้างใบเสนอราคาได้ทันที สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
– สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ Update แบบ Real Time
– เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการติดตาม ไม่พลาดทุกการนำเสนอทุกพื้นที่

Company Info

D.T.C. ENTERPRISE CO LTD

Contact Information :

Tel. :  1176

Email :info@dtc.co.th