ระบบอาคารอัจฉริยะ

Building Automation Systems หรือ BAS เป็นระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบเต็มรูปแบบของทุกๆ ระบบภายในอาคาร ผ่านเครือข่าย Ethernet (IP Based Technology)

Product Description

Brand: IBCON

Building Automation Systems หรือ BAS เป็นระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบเต็มรูปแบบของทุกๆ ระบบภายในอาคาร ผ่านเครือข่าย Ethernet (IP Based Technology) ซึ่งสามารถ Monitor และ Control ระบบหลักๆ ภายในอาคารได้ ดังต่อไปนี้ เช่น

ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

  • ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ, ปลั๊กไฟ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone
  • เปิดไฟได้โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน และปิดไฟได้เองในเวลาตอนเช้า โดยใช้ Lux Sensors ในการวัดค่า Lux ของแสง

ระบบปรับอากาศ และ ระบบระบายอากาศ

  • ควบคุมแอร์ ในการเปิด-ปิด ปรับ อุณหภูมิ, แรงลมหรือโหมดต่างๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone

ระบบความปลอดภัย จับการเคลื่อนไหวภายในอาคาร

  • ตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น เมื่อมีคนเข้ามาในห้อง ให้ทำการเปิดไฟเองโดยอัตโนมัติ และถ้าไม่มีคนภายในเวลาที่กำหนดให้ทำการปิดเอง
  • ดูสถานะของประตูหรือหน้าต่างได้ ว่ามีการเปิดหรือปิดอยู่

ระบบแจ้งเตือน

  • ส่งข้อความแจ้งเตือนทาง E-Mail หรือ LINE เช่น กรณีเราลืมเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ตอนกลางคืน

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ระบบลิฟท์ และ บันไดเลื่อน

ระบบกระจายเสียง

ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ

Company Info

IBCON CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2540-2299

Email : nuttakan@ibcon.com

<< return to products