ล้อทรายมีแกน

ล้อทรายมีแกน

Product Description

Brand : Gold

สามารถใช้กับงานขัดตามร่อง หรือ ตามผิวงานที่มีซอกขนาดเล็ก ตามมุมต่าง ๆ

Company Info

OEM ABRASIVE PRODUCTS CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +662-7597884-5

Email : oem.abrasive@gmail.com

<< return to products