ล้อทราย

ล้อทราย

Product Description

Brand : Gold

ใช้ขัดกับงานที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยประหยัดระยะเวลาในกระบวนการทำงาน

Company Info

OEM ABRASIVE PRODUCTS CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +662-7597884-5

Email : oem.abrasive@gmail.com

<< return to products