ล้อสก๊อตไบร์ทสีเทา

ล้อสก๊อตไบร์ทสีเทา

Product Description

Brand : Gold

ใช้ขัดเพื่อให้เกิดเงา เกิดความสวยงาม ลบรอยครีบ รอยต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการทำงาน

Company Info

OEM ABRASIVE PRODUCTS CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +662-7597884-5

Email : oem.abrasive@gmail.com

<< return to products