วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ สำหรับเครื่องจักร

วัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร ได้แก่ จำปา (Collet Chuck) ไกด์บูช (Guide Bush) ระเดื่องสลักหัวจับ (Toggle/Chuck Lever/Claw) ฯลฯ และอะไหล่เครื่องจักร ทั้งหัวจำหน่ายเครื่องจักรอื่นๆ

Product Description

วัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร ได้แก่

  • จำปา (Collet Chuck)
  • ไกด์บูช (Guide Bush)
  • กระเดื่องสลักหัวจับ (Toggle/Chuck Lever/Claw)
  • หัวคีบชิ้นงาน (Finger)
  • ข้อต่อหัวคีบชิ้นงาน (Finger Joint)
  • มีดกลึงคาร์ไบด์แบบเชื่อม (Blazjet Bit tool)

อีกทั้ง อะไหล่เครื่องจักร ทั้งหัวจำหน่ายเครื่องจักรอื่นๆ ได้แก่

  • เครื่องรีดเกลียว (Thread Rolling M/C)
  • เครื่องเซาะร่องแนวนอน (Horizontal Milling M/C)
  • เครื่องกลึงใช้จำปาแบบมือโยก (Bench Lathe)
  • เครื่องลับมีดกลึง (Tool Grinding & Lapping M/C)

Company Info

FUTURE VISION ASSOCIATE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2894-0655

Email : fvamach@hotmail.com

<< return to products