อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Baths)

Product Description

Brand: Fisher Scientific
Model:  Isotemp™ General Purpose Deluxe Water Baths

•  เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิให้ความร้อนสำหรับห้องปฏิบัติการ
•  ภายในอ่างทำจากสแตนเลสสตีล
•  สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง 5-100°C
•  ความคงที่ของอุณหภูมิ +0.1°C
•  หน้าจอแสดงผลแบบ Digital LCD โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องได้
•  ตัวเครื่องสามารถแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ อุณหภูมิน้ำ, การตั้งเวลา, การเปิด-ปิดเสียงเตือน, สถานปริมาณของเหลวในอ่าง
•  มีขนาด 2L, 5L, 10L, 20L และ 28L มาพร้อมกับถาดวางและฝาปิดที่ทำจากโพลีคาร์บอเบต

Ideal for industrial, clinical pharmaceutical or biomedical applications, Fisher Scientific™ Isotemp™ general purpose deluxe water baths provide powerful technology in a compact design. Available in a variety of sizes to meet a wide range of application requirements, the Isotemp water baths are designed to provide consistent temperature for reliable results with easy-to-use operation.
•  Smaller footprint, compared to previous models
•  Temperature Range, Ambient to 100°C
•  Advanced temperature controller is designed for extended functionality
•  New audible alarms
•  Conveniently save commonly used settings with temperature presets
•  Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
•  Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
•  Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
•  Capacity available in 2L, 5L, 10L, 20L and 28L
•  Includes Polycarbonate Gable Cover and Diffuser Tray

Company Info

TRI SOLUTION CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2968-7510-11

Email : info@tri-solution.com

<< return to products