เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน ( Hotplate Stirrer)

Product Description

Brand: Fisher Scientific
Model:  Isotemp™ Stirring Hotplate SP88857206

·     เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน
·     สามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน
·     หน้าจอแสดงผลถูกยกสูงขึ้น เพื่อป้องกันในกรณีสารละลายหกออกจากภาชนะ
·     หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล แสดงระดับอุณหภูมิและความเร็วรอบ
·     ปรับความเร็วรอบได้ในช่วง 500-1,500 รอบต่อนาที
·     แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว ทนสารเคมี ขนาด 7 นิ้ว x 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว x นิ้ว
·     ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 30 – 540°C มีปุ่มปรับความร้อนที่มีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอุณหภูมิได้ละเอียด 1°C
·     มีความแม่นยำในการทำอุณหภูมิ (Temperature stability) ±2.0°C
·     มีระบบป้องกันการทำระดับอุณหภูมิสูงเกินไป โดยตั้งค่าให้ตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 540°C
·     มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อน ยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว ในกรณีที่ระดับอุณหภูมิของแผ่นให้ความร้อนยังคงสูงกว่า 50°C
·     Slow-speed stirring range 50 to 1500 rpm, consistent speed control, and strong magnetic coupling
·     Ambient to 540°C Temperature, adjustable in 1 degree increments
·     HOT TOP warning system designed to protect from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
·     Automatic over-temperature protection
·     Top plate choices in ceramic and available in size 7”x7” and 10”x10”
·     Raised display design protects electronics from spills
·     Optional temperature probe and splash guard protection shield
·     Variable sizes for different sample volumes, includes stir bar

Company Info

TRI SOLUTION CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2968-7510-11

Email : info@tri-solution.com

<< return to products