เครื่องเจียระไนไร้ศูนย์แบบอัตโนมัติ แบรนด์Palmary Machinery จากไต้หวัน เป็นการเจียระไนงานทรงกระบอกและจะไม่จับยึดชิ้นงาน

Product Description

Brand : Palmary

Model : FCL-18

เครื่องเจียระไนไร้ศูนย์แบบอัตโนมัติ แบรนด์Palmary Machinery จากไต้หวัน เป็นการเจียระไนงานทรงกระบอกและจะไม่จับยึดชิ้นงาน

Company Info

GROUP ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.

Contact Information :

Tel.  : +66 2960-0136-7

Email  : sales@groupcor.com

<< return to products