เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)

ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

Product Description

Brand : Hi-den

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย โดยใช้หลักการการถ่ายเทความร้อนจากของไหลที่อุณหภูมิสูงไปยังของไหลที่อุณหภูมิต่ำกว่า และนำพลังงานนี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้รับความนิยมเพราะสามารถช่วยทำให้ประหยัดพลังงานต้นทุนในการผลิตได้

Company Info

HI-DEN HEATTECH CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 34-446-402-7 ,  +66 99-114-9988

Email : sales@hi-den.co.th

<< return to products