เทปพันสายไฟเคเบิ้ลยางละลาย

เหมาะสมใช้กับงานไฟฟ้าแรงสูง

Product Description

Brand : Armstrong

Model : EPR-76
– เนื้อยางหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันด้วยตัวเอง
– เป็นฉนวนไฟฟ้า กันความชื้นจุดต่อไฟฟ้า
– ทนกระแสไฟฟ้า 48KV

Company Info

SIAM ARMSTRONG CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2454-1135-7, + 66 6 3146-4515

Email : natthasit.pa@siamarmstrong.net

<< return to products