เทปพันสายไฟ PVC (เทปพันสายไฟแรงต่ำ)

เหมาะสมใช้กับงานทั่วไป, โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

Product Description

Brand : Armstrong

Model : PI-12, PI-18
– Remove all dirt, oil and moisture from the surface before applying.
– Pressure-Sensitve adhesive.
– Takes certain time to get full adhesive strenght after applying.

Company Info

SIAM ARMSTRONG CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2454-1135-7, + 66 6 3146-4515

Email : natthasit.pa@siamarmstrong.net

<< return to products