เอ็นไวรอน แซนิไทเซอร์

เอ็นไวรอน แซนิไทเซอร์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พื้นผิวทั่วไป เหมาะกับสถานการณ์ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน

Product Description

Brand : ENVIRON
Model : เอ็นไวรอน แซนิไทเซอร์

ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน แซนิไทเซอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการทำงานของสารออกฤทธิ์กลุ่ม Quaternary Ammonium Compound ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่ความเข้มข้นต่ำ และเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด สามารถฉีดพ่นแล้วเช็ดออกโดยไม่จำเป็นต้องล้างออกด้วยน้ำ เหมาะกับสถานการณ์ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน

 

Company Info

CERATHAI CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2514-2937, +66 2538-1251, +66 8 1734-6382

Email : customer.service@cerathai.com

<< return to products