แถบสะท้อนแสงรถบรรทุก 3M

แถบผ้าสะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก

Product Description

Brand : 3M

Model : แถบสะท้อนแสงรถบรรทุก 3M

แถบผ้าสะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก สำหรับยานพาหนะ ของแท้ ได้มาตรฐานถูกต้อง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการลอกเลียนแบบ ของแท้ต้องมีข้อมูลใบฉลากสามารถขอใบรับรองจาก 3เอ็ม

Company Info

MBA INTERNATIONAL CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2422-8422, +66 8 5911-0159

Email : mbagroup@mbainter.ccom

<< return to products