ใบหินตัด ใบหินเจียร์

ใบหินตัด ใบหินเจียร์

Product Description

Brand : Gold

ใช้ในตัด เจียร์ งานเหล็ก หรือ งานแสตนเลส

Company Info

OEM ABRASIVE PRODUCTS CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +662-7597884-5

Email : oem.abrasive@gmail.com

<< return to products