AC Clamp Meter

แคลมป์มิเตอร์แบรนด์ HIOKI

Product Description

Brand : HIOKI

Model : 3280-10F

“แคลมป์มิเตอร์แบรนด์ HIOKI เป็นเครื่องมือวัดที่ดีที่สุดและเป็นต้นแบบของเครื่องมือวัดที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของ HIOKI ลงในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน แคลมป์มิเตอร์รุ่น 3280-10F เป็นแคลมป์มิเตอร์ที่รองรับการวัดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 1000 A แสดงผลและวัดค่าแบบเฉลี่ย (MEAN value) ซึ่งคำนวณค่าเฉลี่ยด้วยวิธีปรับจูนค่าเฉลี่ย (Average rectified method) รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ -25 °C ถึง 65 °C ปากแคลมป์มีขนาดบางและกะทัดรัด มีเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น สามารถคล้องสายไฟในจุดที่มีความแออัดได้อย่างง่ายดาย

  • CAT IV 300 V (กระแสไฟฟ้า)
  • CAT III 600 V (กระแสไฟฟ้า)
  • CAT III 300 V (แรงดันไฟฟ้า)
  • CAT II 600 V (แรงดันไฟฟ้า)

คุณลักษณะเฉพาะ

  • วัดองค์ประกอบรูปคลื่นพื้นฐานโดยใช้วิธีปรับจูนค่าเฉลี่ย (Average rectified method)
  • รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ -25 °C ถึง 65 °C
  • สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่น รุ่น CT6280 (AC flexible sensor CT6280) เพื่อเพิ่มช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 4199 A สำหรับสายที่มีความหนาหรือคล้องสายไฟสองเส้นพร้อมกัน
  • ถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อการตกกระแทกจากความสูง 1 เมตร

Company Info

ALL MEASURE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66-2235-6869

Email : sales@allmeasure.co.th

<< return to products