TOSHIBA B-EX4T2

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TOSHIBA รุ่น B-EX4T2

Product Description

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TOSHIBA รุ่น B-EX4T2

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Toshiba รุ่น B-EX4T2 สามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 14″ ต่อวินาที ความกว้างการพิมพ์ 4.09″ มีความละเอียดในการพิมพ์ 203 dpi (B-EX4T2-GS12-QM-R), 300 dpi (BEX4T2-TS12-QM-R) และแบบ High solution 600 dpi (B-EX4T2-HS12-QM-R) พิมพ์บาร์โค้ดได้คุณภาพสูง คมชัด ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ด้วยระบบหัวพิมพ์

 

Company Info

CHIYODA KOHAN (THAILAND) CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2274-0871

Email : suchet@chiyadakohan.co.th

<< return to products