หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง

หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง

Product Description

Brand : FERROLI

Model : SZS
หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง
• หม้อต้มโครงสร้างผนังเมมเบรน ใช้เตาเผาแบบเมมเบรนเต็มรูปแบบ ซึ่งสร้างโครงสร้างโดยรวมที่เสถียรด้วยดรัมด้านบนและด้านล่าง และมัดท่อหมุนเวียน พื้นที่ยูนิตมีการดูดซับความร้อนจากรังสีสูง โครงสร้างกะทัดรัด กันอากาศได้ดี อุณหภูมิพื้นผิวต่ำของผนังด้านหน้าและด้านหลัง การกระจายความร้อนต่ำของหม้อไอน้ำ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง
• พื้นผิวทำความร้อนมีขนาดใหญ่ ความจุเอาต์พุตมีขนาดใหญ่ ปริมาตรของเตาเผามีขนาดใหญ่ พื้นผิวทำความร้อนแบบกระจายเพียงพอ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพียงพออย่างสมบูรณ์ เอาต์พุตของหม้อไอน้ำเพียงพอ และมีความจุเกิน
• รอยเชื่อมหลักของกระบวนการเชื่อม MAG ขั้นสูงใช้กระบวนการเชื่อม MAG ที่ทันสมัยที่สุดในโลก ซึ่งมีผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนเล็กน้อย การเสียรูปเล็กน้อย ความต้านทานการเกิดสนิมสูง ปริมาณไฮโดรเจนต่ำในรอยเชื่อม และการแตกร้าวเป็นสิ่งที่ดีและลักษณะของรอยเชื่อมมีความสม่ำเสมอและสวยงามเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานของหม้อไอน้ำ
• ผนังน้ำของผนังด้านหน้าของเตาเผามี “วงแหวนหัวเผาระบายความร้อนด้วยน้ำ” หม้อไอน้ำติดตั้งท่อผนังระบายความร้อนด้วยน้ำด้านหน้าซึ่งสะดวกสำหรับการยึดอิฐทนไฟของหัวเตา ระบายความร้อนด้วยน้ำและระบายความร้อนรอบหัวเตาเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลดการสะสมของหัวเตาลงอย่างมาก ปรากฏการณ์คาร์บอน
• เตาเผามีประตูป้องกันการระเบิด และช่องมองไฟได้รับการออกแบบให้มีประตูป้องกันการระเบิดที่ด้านบนของหม้อไอน้ำเพื่อความปลอดภัยในการจุดไฟของหม้อไอน้ำ ผนังด้านหลังของหม้อไอน้ำได้รับการออกแบบให้มีรูสำหรับมองไฟและประตูตรวจสอบ ซึ่งทำให้หม้อไอน้ำมีความปลอดภัยสูง ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ และบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย
• ชั้นฉนวนใยแก้วที่หนาขึ้นนั้นหุ้มฉนวนด้วยใยแก้วที่หนาขึ้นเพื่อลดการสูญเสียความร้อน จึงรับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานของหม้อไอน้ำ และรับประกันประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหม้อไอน้ำ
• ความสามารถในการปรับเชื้อเพลิงได้หลากหลาย น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ LPG ถ่านหิน ก๊าซชีวภาพ และก๊าซที่ติดไฟได้อื่น ๆ
• การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เตาเผามีปริมาณมาก เผาไหม้สมบูรณ์ ปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายต่ำ และประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

Company Info

TAKION TEK CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 96-842-7965 , +66 2-147-0626

Email : takiontek2020@gmail.com

<< return to products