เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ระบบ CIJ(Continuous Inkjet Printer)  ระบบการพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ครบวงจร

Product Description

Brand : BestCode

Model : 88/65U

เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ระบบ CIJ(Continuous Inkjet Printer) ระบบการพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ครบวงจร การพิมพ์แบบต่อเนื่องที่มีความเร็วสูง พิมพ์ข้อความบนพื้นผิวชิ้นงานที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ

หน้าจอระบบสัมผัส LCD สี ขนาด 10.4″ (264 มม.)

รูปแบบตัวอักษรในการพิมพ์ ขนาดตั้งแต่ 5, 7, 9, 12, 16, 19, 25, 32 Dot

ความสูงขนาดตัวอักษร .06″ (1.5 มม.) – .75″ (19 มม.)

ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 2,000 ฟุต/นาที (600 เมตร/นาที)

การเชื่อมต่อระบบโดย RS232, Ethernet

Company Info

WISEBIZ(THAILAND) CO., LTD.

Contact Information :

Tel. :+66 2-926-3285

Email :info@wisebiz.co.th

<< return to products