ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการคุณภาพแบบดิจิทัล

Product Description

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

ปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับและลดต้นทุนการดำเนินงาน มีส่วนช่วยในการจัดการคุณภาพแบบดิจิทัลโดย:

• รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และจัดหาแนวโน้มสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงาน CIP อย่างต่อเนื่อง

• ทำให้กระบวนการ CIP มีความโปร่งใสมากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นหาปัญหาพื้นฐาน

• การเพิ่มประสิทธิภาพและการตรวจสอบกระบวนการ CIP ในขณะที่การตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปตามมาตรฐานกฎข้อบังคับ

 EcoStruxure Clean-in-Place Advisor

More info: https://www.se.com/ww/en/product-range-presentation/66398-ecostruxure%E2%84%A2-clean-in-place-advisor/

 

Company Info

SCHNEIDER ELECTRIC THAILAND

Contact Information :

Tel. : +662 617 5555

Email : customercare.th@se.com

<< return to products