ระบบออโตเมชั่นยุคใหม่ที่เชื่อมต่อและจัดการส่วนประกอบทั้งหมดของระบบอัตโนมัติ

Product Description

EcoStruxure Process Expert เป็นระบบออโตเมชั่นยุคใหม่สำหรับงานช่าง งานปฏิบัติการ และงานบำรุงรักษาโรงงานทั้งหมด เป็นระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้น้ำ การขุด การผลิตซีเมนต์ การผลิตกระแสไฟฟ้า สินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค สารเคมี น้ำมัน และก๊าซ
EcoStruxure Process Expert เป็นสภาพแวดล้อมเดียวที่เชื่อมต่อและจัดการส่วนประกอบทั้งหมดของสถาปัตยกรรมอัตโนมัติ:

• Fieldbuses มาตรฐาน
•เครื่องมือวัด
•อุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ
•ตัวควบคุม
•สถานีวิศวกรรมและผู้ปฏิบัติงาน
•การจัดการสัญญาณเตือน

Company Info

SCHNEIDER ELECTRIC THAILAND

Contact Information :

Tel. : +662 617 5555

Email : customercare.th@se.com

<< return to products