เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการเปิด-ปิดของวาล์วชนิดต่างๆ โดยจะติดตั้งอยู่ด้านบนของตัววาล์ว

<< return to products