เครื่องเป่าลมไฟฟ้า รุ่นอเนกประสงค์

Product Description

Brand : Showa Denki 

Model : EC-H04
เครื่องเป่าลมไฟฟ้า แบบหอยโข่ง เป็นรุ่นอเนกประสงค์ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO เป็นเครื่องเป่าลมไฟฟ้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มีขนาดเล็กกะทัดรัด และต่อประกอบโดยตรงกับมอเตอร์และใบพัด ใช้งานได้ทั้งการดูด และการเป่า
ตัวอย่างการใช้งาน อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ (สำหรับอบแห้ง) / อุปกรณ์เครื่องครัว (สำหรับลมร้อนหมุนวน) / เตาเผา (ผลักดันอากาศเผาไหม้) / เตาเผาอุตสาหกรรม (สำหรับการหมุนเวียนและนำลมร้อน) / เครื่องดูดฝุ่น / อุปกรณ์เครื่องเย็น
Spec: 0.4kW 2Pole 3PH 50Hz
ราคา 26,000 บาท

Company Info

SHOWA DENKI (THAILAND) CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : (66)-2330-8798

Email : sthinquiry@showadenki.co.jp

 

<< return to products