บริการด้านวิศวกรรมทุกประเภท งานแปรรูปและประกอบโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมวิศวกรเหล็กที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการเหล็ก มากกว่า 30 ปี

Product Description

Model : Truss, Steel Structure Fabrication,Cnc Plate Shearing and Pressing

บริการด้านวิศวกรรมทุกประเภท งานแปรรูปและประกอบโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมวิศวกรเหล็กที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการเหล็ก มากกว่า 30 ปี

Company Info

CHAN MR GROUP

Contact Information :

Tel. : (66)2-037-7777

Email : asphung@Hotmail.co.th

<< return to products