เครื่องอัดตะกอน ใช้สำหรับอัดตะกอนออกจากน้ำเสียในชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยสามารถแยกของแข็งกับของเหลวได้อย่างชัดเจน

Product Description

Brand : SVN

Filter press, had designed to cut slit out of waste water by using high pressure with filter plate. It can separate silt and liquid clearly. Filter press is including two filter plate, with groove shape and than, when them splice with each other their were a gap, we called it “Chamber”. Each of filter plate will covered by filter cloth. Filter press have 5 liter to 2,000 liter for sizing. Dry silt we received is in between 25%-75% it depend on type of slit water input.

Company Info

ADVANCE SYNDICATE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : (66) 2880 4501 to 4, (66) 8 1850 4892

Email : adv.svn@gmail.com

<< return to products