เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150KVA

Product Description

Brand : MINAMI
Model : MN150CSS
Type : Silent
Prime kVA :  150
Prime kW :  120
Standby kVA : 163
Standby kW : 130.4
ENGINE :  C 6CTA8.3-G2
ALTERNATOR : UCI 274F
Voltage/Frequency : 380V/50Hz

Company Info

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD

Contact Information :

Tel. : +662-708 5991

Email : namsang@namsang.com

<< return to products