เป็นเครื่องเลื่อยสายพานขนาด 8 นิ้ว มีคุณสมบัติพิเศษในการตัดงานเอียงองศาได้มากถึง 60 องศา โดยใช้การสวิงหัวตัดเข้าหาชิ้นงาน ทำให้การทำงานมีความคล่องตัว และงานตัดมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง หัวตัดควบคุมด้วยกระบอกไฮโดรลิก ใช้งานคู่กับใบเลื่อยขนาดหน้ากว้าง 27มม. ที่มีความแข็งแรงและตัดงานได้เที่ยงตรง ความเร็วรอบปรับได้ 2 ระดับ เพื่อความเหมาะสมในการเลือกตัดชิ้นงาน มีระบบเช็คความตึงของใบเลื่อยและระบบหล่อเย็น

<< return to products