เครื่องเลื่อยสายพานตัดเหล็กระบบ AUTOMATIC MASS PRODUCTION เป็นเครื่องเลื่อยสายพานประเภทแนวนอน ใช้ระบบป้อนรับ-ส่งแบบไฮดรอลิก ซึ่งให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยมากทั้งในแง่ของการตัดซ้ำ และมีอัตราความแม่นยำในการตัดที่สูง เครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการผลิตในระดับปกติจนถึงการผลิตในปริมาณมาก เหมาะสำหรับผู้ใช้งานประเภทโรงงานทั่วไป รวมไปถึงโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมหนักที่ต้องการเครื่องที่มีความเสถียรในระยะยาว เครื่องเลื่อยสายพาน AH-250H ได้รับการยอมรับในด้านความแม่นยำและความทนทานในราคาที่เอื้อมถึงได้จากผู้ใช้งานทั่วโลก
<< return to products