เครื่องพิมพ์ใบเสร็จพกพา (Mobile Printer) Woosim WSP-R341 หน้ากว้าง 3 นิ้ว ใช้งานร่วมกับ Handheld, Android, Notebook โดยเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

Product Description

Brand : Woosim
Model : WSP-R341

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จพกพา (Mobile Printer) Woosim WSP-R341 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้กว้าง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับพกติดตัวในงานพิมพ์นอกสถานที่ ซึ่งใช้งานร่วมกับ Handheld PC, PDA, Android, หรือ Notebook โดยเชื่อมต่อสื่อสารกันด้วยระบบ Bluetooth เช่น Sales Force Automation, Van Sales Automation, Portable POS, Mobile Payment Collection เป็นต้น พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (100 มม / วินาที, MAX) และมีความละเอียดสูง (203 dpi: 8dots / mm) มีไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง, สถานะแบตเตอรี่ และการ error ของเครื่อง รองรับการพิมพ์ใบเสร็จแบบตัวอักษร และ Graphic

 

Company Info

RETAIL BUSINESS SERVICES CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2743-4595

Email : info@rbs-center.info

<< return to products