เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม หน้ากว้างในการพิมพ์สูงสุด 6 นิ้ว

Product Description

Product :Honeywell PX940

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม หน้ากว้างในการพิมพ์สูงสุด 6 นิ้ว

Company Info

OGA INTERNATIONAL CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66-202-5888-8

Email : sales@oga.co.th

<< return to products