สแกนเนอร์บาร์โค้ด 2D ไร้สาย เหมาะสมกับทุกธุรกิจ เช่น Ligistics , Warehouse, Retail

Product Description

Product Name : Honeywell Xenon1952g

สแกนเนอร์บาร์โค้ด 2D ไร้สาย เหมาะสมกับทุกธุรกิจ เช่น Ligistics , Warehouse, Retail

Company Info

OGA INTERNATIONAL CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66-202-5888-8

Email : sales@oga.co.th

<< return to products