HP PAGEWIDE PRINTER

เครื่องพิมพ์แบบแปลน

Product Description

Brand : HP

Model : HP PageWide XL 8000

HP PageWide XL 8000 เครื่องพิมพ์งานพิมพ์ขนาดใหญ่ พิมพ์งานขาวดำ และพิมพ์เขียว งานพิมพ์สี อาทิ ภาพลายเส้น ภาพถ่ายจากดาวเทียม และโปสเตอร์ขนาดใหญ่อัตราเร็วสูงสุดที่ 23 แผ่นต่อนาที หรือ 75 ฟุตต่อนาที หรือที่ขนาดกระดาษ A1

Company Info

MBA INTERNATIONAL CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2422-8422, +66 8 5911-0159

Email : mbagroup@mbainter.ccom

<< return to products