ใช้สร้าง Vacuum หรือ สูญญากาศ ที่หม้อต้มหรือหม้อเคี่ยว

Product Description

Brand : SVN

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดต้นทุนและประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้งานด้าน Vacuum การติดตั้งและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าลงทุนเพียงครั้งเดียว อายุใช้งานยาวนาน – Equipment tool for create vacuum but save more energy than normal pump. Installed and designed by specialized machenic team with more than 10 years of expreiance. We can assure you it worth to investing

Company Info

ADVANCE SYNDICATE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : (66) 2880 4501 to 4, (66) 8 1850 4892

Email : adv.svn@gmail.com

<< return to products