Loading Dock System

Loading Dock System

Product Description

Dock Shelter

ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดผนึกช่องว่างระหว่างการโหลดสินค้าและตัวรถ เพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็วและปลอดภัย Dock Shelter มีขนาดมาตรฐานที่ใช้กับรถบรรทุกขนาดตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กจนถึงรถพ่วงมาตรฐาน เมื่อขนถ่ายสินค้า โดยจะมีให้เลือก 2 แบบ
1. แบบทั่วไป การขนถ่ายสินค้าที่ไม่มีความชื้นหรือห้องแห้ง ซึ่งเฟรมสามารถยุบได้เมื่อถูกชน
2. แบบถุงลม เหมาะกับห้องที่มีอุณหภูมิต่ำเพราะถุงลมจะทำงานอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม เปิดและปิด การรั่วไหลของอากาศได้ดี
Dock Seal
สินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่บริเวณลานขนถ่าย เพื่อปิดช่องว่างระหว่างอาคารและยานพาหนะ และเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และป้องกัน นก แมลง เป็นต้น โดยทั่วไปมี 3 ประเภท
1 แบบ FIX การติดตั้งแบบเบาะ FIX นี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และถ้าเราทราบขนาดของชิ้นส่วนขนาดเท่ากันหรือขนาดของรถที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เราสามารถเลือกประเภทสินค้าที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการมองเห็นด้วยแถบสะท้อนสีเหลือง ขนาดของฟองน้ำความกว้าง 300 mmx ความลึก 250 มม.
2 แบบปรับระดับด้านบนได้ การติดตั้งแผ่นรองแบบปรับได้ด้านบน ถ้าขนาดของรถตกแตกต่างกันอย่างมากเราสามารถเลือกชนิดของการปิดนี้ได้ด้านบนคานสามารถปรับได้ด้วยตนเองด้วยใช้รางและน้ำหนักตัวนับรุ่นนี้มีลักษณะคล้ายกับแบบที่ และความแตกต่างเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ด้านบนซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้ด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของรถที่แตกต่างกันขนาดที่กำหนดคือ meter
3 แบบม่านด้านบน เราสามารถเลือกชนิดของการปิดนี้ได้และไม่จำเป็นต้องปรับผ้าม่านด้านบนเมื่อด้านบนของรถสัมผัสม่านและแนบได้

Company Info

HONESTY PROTECTION SUPPLY CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2174 5222 to 9

Email : sale@honestyps.com

<< return to products