ผลิตภัณฑ์ท่อแปรรูปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนทางด้านแรงงาน เวลา

Product Description

บริการที่ช่วยในการลดต้นทุน ทางด้านแรงงาน เวลา และความสะดวกสบาย เพื่อช่วยให้โครงการของคุณสามารถเกิดขึ้นได้จริงภายในต้นทุนที่กำหนด

 

Company Info

PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED

Contact Information :

Tel. : +662 6799-000 ต่อ 1331

Email : info@pacificpipe.co.th

<< return to products