รับซ่อมแซมเครื่องจักรและวาล์วชนิดต่าง ๆ พร้อมบริการหลังการซ่อมชั้นเยี่ยม

Product Description

Brand : SVN

งานบริการซ่อมแซมด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญในด้านต่าง ๆ สามารถเข้าไปประเมินและทำการซ่อมที่หน้างานได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมแซม ทำให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ลดสูญเสียระยะเวลาในการผลิต – Professional & Services, we have an expert machenic who can services you at your plant to estimate the price due to the customer’s time is precious.

Company Info

ADVANCE SYNDICATE CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : (66) 2880 4501 to 4, (66) 8 1850 4892

Email : adv.svn@gmail.com

<< return to products