เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์ งานทั่วไป

Product Description

Brand : Armstrong

Model : TS 6031-100(120, 140), TS6001-WH80 (100), TS5000LX

– Low VOC of Adhesive
– Manufactured from high quality synthetic adhesive
– Solvent and Hot-melt based adhesive availability
– It’s non-residue.
– Perfect for articulating and sticking both sides together, especially with paper, plastic, leather and etc.

Company Info

SIAM ARMSTRONG CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2454-1135-7, + 66 6 3146-4515

Email : natthasit.pa@siamarmstrong.net

<< return to products