ตัวอย่างชิ้นงานเหล็กขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์

Product Description

ชิ้นงานเหล็กขึ้นรูปจากเหล็กประเภทต่างๆ สำหรับประกอบเป็นชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

Company Info

TEXFOCUS CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2593 2000 to 5

Email : sales@texfocus.com

<< return to products