รีลิฟท์วาล์วหรือวาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น RB

Product Description

Brand : HOF Hydraulic

Model : Relief valve RB Series

สามารถปรับแรงดันได้ ตั้งแต่ 7-70 bar, 35-140 bar และ 70-210 bar และต่อใช้งานกับวาล์วไฟฟ้าได้

Company Info

HOF CORINDUS CO.,LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2 284 1100

Email : suttipong@hofcorindus.co.th , yuwaree@hofcorindus.co.th

<< return to products