ระบบมอนิเตอร์และจัดการพลังงานที่ง่ายสำหรับคุณ
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน มาพร้อมอุปกรณ์วัดค่าที่หลายหลายเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการวัดค่าต่างๆ พร้อมโปรแกรมการจัดการพลังงานที่ง่ายต่อการใช้งาน ระบบมอนิเตอร์และจัดการพลังงานของ Siemens เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับงานทั่วไปและงานอุตสาหกรรม

Product Description

Brand : SIEMENS

Model : 7KT / 7KM Series / Power manager software
ระบบมอนิเตอร์และจัดการพลังงานที่ง่ายสำหรับคุณ
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน มาพร้อมอุปกรณ์วัดค่าที่หลายหลายเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการวัดค่าต่างๆ พร้อมโปรแกรมการจัดการพลังงานที่ง่ายต่อการใช้งาน ระบบมอนิเตอร์และจัดการพลังงานของ Siemens เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับงานทั่วไปและงานอุตสาหกรรม
ระบบมอนิเตอร์และจัดการพลังงานของ Siemens ประกอบไปด้วยอุปกรณ์วัดค่าพลังงานที่หลากหลาย และโปรแกรมการจัดการพลังงานที่ถูกออกแบบและพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ง่ายและสอดคล้องกันในการใช้งาน สามารถเพิ่มเติมและดัดแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งานทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ระบบรองรับการทำงานของ Industrial 4.0 และ Smart Building โดยทั้งนี้ระบบยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสากลว่าเป็นระบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานเพื่อรองรับมาตรฐานการการจัดการพลังงานสากล ISO50001 อีกด้วย

Company Info

SIEMENS LTD.

Contact Information :

Tel. : (66) 2 715 4000, (66) 9 1576 3199

Email :  smart_infrastructure.th@siemens.com

<< return to products