Power Quality Analyzer (เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า)

มิเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องวิเคราะห์แบบพกพาของ HIOKI

Product Description

Brand : HIOKI

Model : PQ3198

มิเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องวิเคราะห์แบบพกพาของ HIOKI เป็นเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้าที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าระดับเดียวกัน สำหรับการวัดระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส ไปจนถึง 3 เฟสที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง สำหรับ PQ3198 รุ่นใหม่นี้ถูกปรับปรุงให้เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันและครอบคลุมแต่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการตรวจสอบและบันทึกความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟทำให้สามารถตรวจสอบสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและยังใช้สำหรับการประเมินปัญหาของแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตก, ไฟกะพริบ, ฮาร์มอนิกและปัญหาทางไฟฟ้าอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากเครื่อง PQA และเพิ่มความสามารถในการบันทึกที่มากขึ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

  •  ตรวจสอบปัญหาด้านกำลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61000-4-30 Class A
  •  บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องด้วยความแม่นยำสูงโดยไม่มีช่องโหว่ (V: ± 0.1% ของแรงดันไฟฟ้าของระบบ (Nominal Voltage), A: ± 0.1% rdg. ± 0.1% fs, W: ± 0.2% rdg. ± 0.1% fs)
  •  ช่วงแรงดันบรอดแบนด์ช่วยให้คุณสามารถวัดส่วนประกอบฮาร์มอนิกที่ลำดับสูงถึง 80 kHz
  •  รองรับแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะสูงสุดที่ 6000 V ได้มากถึง 700 kHz
  •  วัดกระแสได้สูงถึง 6000 A AC * มีสองระบบสำหรับการวัดกำลังฟ้าและคำนวณประสิทธิภาพสำหรับ (ch 1, ch 2, ch 3) และ ch 4
  •  ทำการวัดอินเวอร์เตอร์อย่างง่ายด้วยความถี่พื้นฐาน 40 ถึง 70 Hz และความถี่พาหะ (Carrier frequency) สูงสุดที่ 20 kHz
  •  สร้างรายงานข้อมูลการวัดได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นฟรี PQ ONE
  •  รองรับอุปกรณ์เสริมกล่อง GPS สำหรับการซิงโครไนซ์หลายอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

Company Info

ALL MEASURE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66-2235-6869

Email : sales@allmeasure.co.th

<< return to products